Man hade ju hoppats att detta animerade drömprojekt från Seth Rogen, Evan Goldberg och Jonah Hill skulle vara precis lika galet vågat som det har antytts. Men, tyvärr. Snarare uppstår känslan av att ett prepubertalt gäng samlats för att ösa ur sig så mycket könsord och svordomar som de kan på kortast möjliga tid.

I butiken Shopwells lever matvarorna sitt liv i väntan på den dag då gudarna (människorna) ska hämta dem till paradiset. För vår huvudperson, den praktfulla korven Frank (Rogen) innebär det att han äntligen ska få penetrera det mjuka korvbrödet Brenda (Kristen Wiig), som har en mun som Putlockers ser ut som en annan typ av kroppsöppning. Men när en honungssenap, som varit utanför butiken, vittnar om en helt annan verklighet tvingas våra grillvänner att välja. Vill de veta sanningen (att inga gudar finns, att vi borde skippa alla religioner, sluta bråka och istället ligga med varandra till höger och vänster) eller leva i lycklig ovetskap tills de eventuellt blir uppätna?

Om Rogen & co tror att det räcker med att låta en bagel Watch Movies Online och ett lavash-bröd ha bögsex, eller en mexikansk, lesbisk, kåt taco (och då är Salma Hayek ändå bland filmens roligaste, som Teresa del Taco) jaga korvbrödet eller att avrunda med en megalång "matorgie" för att anses som riktigt vassa, så har de fel. Resten av s

UserForm edit

FirstName Swefilmer
LastName Online
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 26 Jan 2017, SwefilmerOnline
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback